Přihlásit se
 • 13
  lis
  Byla aktualizována vrstva restauračních předzahrádek
  Vrstva bude průběžně aktualizována o nové zábory veřejného prostranství (restaurační předzahrádky). Aktuální vrstvu restauračních předzahrádek naleznete v aplikaci mapa veřejného prostranství a v aplikaci mapa dopravy.
 • 13
  říj
  Byla aktualizována vrstva restauračních předzahrádek
  Vrstva bude průběžně aktualizována o nové zábory veřejného prostranství (restaurační předzahrádky). Aktuální vrstvu restauračních předzahrádek naleznete v aplikaci mapa veřejného prostranství a v aplikaci mapa dopravy.
 • 15
  zář
  Byla aktualizována vrstva restauračních předzahrádek
  Vrstva bude průběžně aktualizována o nové zábory veřejného prostranství (restaurační předzahrádky). Aktuální vrstvu restauračních předzahrádek naleznete v aplikaci mapa veřejného prostranství a v aplikaci mapa dopravy.
 • 04
  bře
  Aktuální ortofotomapa ČR
  Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro západní část území ČR, území ORP bylo snímkováno v září 2021 (viz panel Vrstvy - Ortofoto ČÚZK).
  Zdroj ČÚZK 
Úřad městské části Praha 2 náměstí Míru 200/600 120 39 Praha 2 236 044 111 posta@praha2.cz
kontakt: správce GIS Mgr. Jiří Jelínek jiri.jelinek@praha2.cz 236 044 287