Přihlásit se
 • 13
  čvn
  Byla aktualizována vrstva restauračních předzahrádek
  Vrstva bude průběžně aktualizována o nové zábory veřejného prostranství (restaurační předzahrádky). Aktuální vrstvu restauračních předzahrádek naleznete v aplikaci mapa veřejného prostranství a v aplikaci mapa dopravy.
 • 11
  čvn
  Aktualizace vrstvy mlhovišť a pítek
  Byla aktualizována vrstva mlhovišť a pítek, kterou naleznete v aplikaci mapa veřejného prostranství.
 • 02
  kvě
  Byla aktualizována vrstva restauračních předzahrádek pro rok 2024
  Vrstva bude průběžně aktualizována o nové zábory veřejného prostranství (restaurační předzahrádky). Aktuální vrstvu restauračních předzahrádek naleznete v aplikaci mapa veřejného prostranství a v aplikaci mapa dopravy.
 • 18
  dub
  Byla aktualizována vrstva restauračních předzahrádek
  Vrstva bude průběžně aktualizována o nové zábory veřejného prostranství (restaurační předzahrádky). Aktuální vrstvu restauračních předzahrádek naleznete v aplikaci mapa veřejného prostranství a v aplikaci mapa dopravy.
 • 07
  bře
  Aktuální ortofotomapa ČR
  Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro západní část území ČR, území ORP bylo snímkováno v srpnu 2023 (viz panel Vrstvy - Ortofoto ČÚZK).
  Zdroj ČÚZK 
Úřad městské části Praha 2 náměstí Míru 200/600 120 39 Praha 2 236 044 111 posta@praha2.cz
kontakt: správce GIS Mgr. Jiří Jelínek jiri.jelinek@praha2.cz 236 044 287