Přihlásit se
 • 13
  úno
  Byla aktualizována vrstva restauračních předzahrádek
  Vrstva bude průběžně aktualizována o nové zábory veřejného prostranství (restaurační předzahrádky). Aktuální vrstvu restauračních předzahrádek naleznete v aplikaci mapa veřejného prostranství a v aplikaci mapa dopravy.
 • 13
  úno
  Distribuční místa Novin Prahy 2
  Ve webové aplikaci Informační mapa, jsou k dispozici veřejně dostupná místa distribuce novin Prahy 2. Tato místa naleznete ve vrstvě Instituce, informace, kultura.
 • 22
  led
  Byla aktualizována vrstva restauračních předzahrádek pro rok 2024
  Vrstva bude průběžně aktualizována o nové zábory veřejného prostranství (restaurační předzahrádky). Aktuální vrstvu restauračních předzahrádek naleznete v aplikaci mapa veřejného prostranství a v aplikaci mapa dopravy.
 • 21
  pro
  Byla aktualizována vrstva restauračních předzahrádek
  Vrstva bude průběžně aktualizována o nové zábory veřejného prostranství (restaurační předzahrádky). Aktuální vrstvu restauračních předzahrádek naleznete v aplikaci mapa veřejného prostranství a v aplikaci mapa dopravy.
 • 04
  bře
  Aktuální ortofotomapa ČR
  Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro západní část území ČR, území ORP bylo snímkováno v září 2021 (viz panel Vrstvy - Ortofoto ČÚZK).
  Zdroj ČÚZK 
Úřad městské části Praha 2 náměstí Míru 200/600 120 39 Praha 2 236 044 111 posta@praha2.cz
kontakt: správce GIS Mgr. Jiří Jelínek jiri.jelinek@praha2.cz 236 044 287